kèo phạt góc

Công cụ làm việc cá nhân

Các văn bản liên quan đến nhà đất


Nghị định 56/CP.
Ban hành Quy chế Cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam.
27-04-2005

Quy định về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam.
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/BXD-QLN ngày 1/3/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
28-03-2005

Trích luật đất đai ngày 14/07/1993.
Chương V: Quy định về việc tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, thuê đất của Việt Nam.
28-03-2005

Luật số 25/2001/QH10 ngày 29/6/2001 sửa đổi, bổ sung.
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (Luật số 25/2001/QH10 ngày 29/6/2001).
28-03-2005

    Thăm dò ý kiến
 
  Tất cả| Xem kết quả

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.tf-light.com

kèo phạt góc Sơ đồ trang web