sòng bài casino

Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo về việc tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

  • Send this page to somebody
  • Print this page

CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Số:  440/TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
-----------

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn quyết định tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019, cụ thể:

1. Thời gian thi Vòng 2 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 25/04/2020:

- Từ 08h00’ đến 11h00’: Thí sinh làm bài thi viết, thời gian 180’.
- Từ 14h00’ đến 17h00’: Thí sinh tham dự phỏng vấn (khoảng 10 phút/thí sinh).

2. Thí sinh hoàn thành việc nộp bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp trước 16h00’ thứ Tư, ngày 22/04/2020.

3. Đề nghị các thí sinh đến tham dự kỳ thi đeo khẩu trang và nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị thí sinh liên hệ qua số điện thoại: 024.3825.3990 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo để thí sinh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

  - Cục trưởng để b/c;
  - Hội đồng tuyển dụng;
  - Thí sinh dự thi;
  - Lưu: VT, HĐTD.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 (Đã ký)

Hoàng Thùy Dương

Tạo bởiBanBientap
Cập nhật 21-04-2020

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.tf-light.com

sòng bài casino Sơ đồ trang web

1234