giải vô địch pháp

Công cụ làm việc cá nhân

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

  • Send this page to somebody
  • Print this page

BỘ NGOẠI GIAO
CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN
-----------
Số:  740/TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn


Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-CPVNGĐ ngày 19/06/2020 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo như sau:

  1. Kết quả thi tuyển viên chức năm 2019:
TTSố báo danhHọ và tênNăm sinhKết quảĐiểm ưu tiên
 (nếu có)
Tổng điểmKết quảGhi chú
Nghiệp vụ
chuyên ngành
Phỏng vấn
IVị trí Kỹ sư Kinh tế xây dựng
1KTXD-001Trần Ngọc Bảo199584,2577,50 161,75Trúng tuyển 
2KTXD-003Vũ Tuấn Linh199790,5079,50 170,00Trúng tuyển 
3KTXD-004Lê Thị Loan198580,7578,00 158,75  
IIVị trí Kỹ sư Nước
1KSN-001Đào Thị Lê Ba198152,0066,50 118,50Trúng tuyển 
IIIVị trí Chuyên viên Nghiệp vụ cho thuê nhà
1NVCTN-001Hoàng Diệu Anh199088,5093,50 182,00Trúng tuyển 
2NVCTN-002Nguyễn Chí Hiếu199639,7586,00 125,75  
3NVCTN-004Trần Duy Hoàng199254,2590,00 144,25  
4NVCTN-005Nguyễn Đức Khánh199547,5090,00 137,50  
5NVCTN-006Phạm Thị Mai Liên198360,0085,00 145,00  
6NVCTN-007Nguyễn Hải Minh199410,7583,50 94,25  
7NVCTN-008Hồ Nhật Nam199664,7588,00 152,75Trúng tuyển 
8NVCTN-010Phạm Đức Thịnh199678,5090,00 168,50Trúng tuyển 
9NVCTN-011Đỗ Huyền Trang199492,2596,50 188,75Trúng tuyển 
10NVCTN-012Trần Quốc Vượng198417,5088,50 106,00  
IVVị trí Chuyên viên Quản lý nhà đất
1QLNĐ-002Hoàng Thanh Huyền1989 -----Không tham dự kỳ thi
2QLNĐ-003Lê Trung Nghĩa199593,7591,50 185,25Trúng tuyển 
3QLNĐ-004Ngô Phương Thảo199579,7593,50 173,25  
VVị trí Chuyên viên Quản lý nhân sự
1QLNS-002Nguyễn Thị Thanh Mai199766,5092,00 158,50Trúng tuyển 
2QLNS-003Dương Minh Phương199438,7579,00 117,75  
3QLNS-005Trần Thu Trang199324,5055,00 79,50  
4QLNS-006Nguyễn Diệp Trinh199533,7550,50 84,25  
VIVị trí Chuyên viên Tài chính - Kế toán
1TCKT-001Trần Thế Anh199255,0057,50 112,50  
2TCKT-002Phạm Vũ Hương Giang199496,0057,50 153,50Trúng tuyển 
3TCKT-003Đào Quang Huy199460,0057,50 117,50Trúng tuyển 
4TCKT-004Nguyễn Thị Phương Thủy198531,0057,50 88,50  
    (Danh sách này có 25 người./.)
  1. Đề nghị các thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22/06/2020 đến hết ngày 21/07/2020.

Thông tin liên hệ:

  • Phòng Tổ chức Nhân sự (P.404), Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, số 10 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Thời gian: Từ 08h00’ - 17h00’, thứ Hai đến thứ Sáu (trong giờ hành chính).
  • Điện thoại: 042.3825.4214.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thông báo để thí sinh thực hiện./.

Nơi nhận:

  - Cục trưởng (để b/c);
  - Hội đồng tuyển dụng;
  - Lưu: VT, HĐTD.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Hoàng Thùy Dương

Tạo bởiBanBientap
Cập nhật 23-06-2020

Trang Thông tin điện tử Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn
Địa chỉ: 10 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 084-04-8246823; Fax: 084-04-8249284; Email: banbientap_dsd@mofa.tf-light.com

giải vô địch pháp Sơ đồ trang web

1234