keno online

 

Đối thoại ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 18

Ngày 27-28/6/2005, Cuộc họp Đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 18 cấp Thứ trưởng Ngoại giao đã diễn ra tại Oa-sinh-tơn D.C, Hoa Kỳ do Hoa Kỳ và Thái Lan đồng chủ trì. Đoàn Việt Nam do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Trung Thành dẫn đầu đã tham dự Cuộc họp.

Cuộc họp tập trung trao đổi ý kiến về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng như quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ. Hai bên đã thống nhất về phương hướng và các biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ ở cả cấp độ đa phương và song phương trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, nhất là thương mại và đầu tư, các vấn đề xuyên quốc gia...; hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ để tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ngày 29/6/2005, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ C. Rice đã tiếp và trao đổi ý kiến với Trưởng đoàn các nước và Tổng Thư ký ASEAN; khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ với ASEAN và sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa ASEAN và Hoa Kỳ.

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.tf-light.com 

keno online Sơ đồ trang web

1234