Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 (Ảnh: Vietnam +)