game giac mơ bay

 Trang chủ     Đăng ký nhận tin   Ý kiến bạn đọc  Liên kết website English 
Thứ sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2024Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Thông tin cơ bản

  • Send this page to somebody
  • Print this page

Chức năng - nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/6/1977 và kiện toàn theo quyết định 194/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 30/1/2011. Ngày 14/2/2012, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam ra quyết định số 59/QĐ-UBQG UNESCO về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Là tổ chức liên bộ và cơ quan đầu mối quốc gia trong quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO, UBQG UNESCO Việt Nam có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

1. Nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam đối với UNESCO;
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ:
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong việc hợp tác với UNESCO.
- Phối hợp và điều hòa các hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong công tác UNESCO.
3. Đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức UNESCO, các văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên UNESCO về những vấn đề có liên quan đến UNESCO.
4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hàng năm về tổ chức và hoạt động của Ủy ban và các hoạt động hợp tác với UNESCO theo quy định của pháp luật.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 40 năm qua, UBQG UNESCO của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo của Ủy ban đã đạt được những thành tựu đã nêu trên, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin và truyền thông. Do những thành tích đạt được, UBQG UNESCO của Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2012. Đây là phần thưởng dành cho tất cả các thế hệ lãnh đạo của UBQG UNESCO của Việt Nam, các nhà văn hoá, các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và chuyên viên của các Bộ/Ngành liên quan cũng như các cán bộ làm việc trong Ban Thư ký từ trước đến nay, những người đã góp phần mang lại những thành tựu nêu trên.

UBQG UNESCO của Việt Nam đã tặng “Huy chương vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban, các nhà văn hóa, các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, chuyên viên và một số viên chức UNESCO, những người đã có đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin và truyền thông của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - UNESCO.

Cơ cấu tổ chức

Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam gồm năm Tiểu ban chuyên môn và Ban Thư ký:
- Tiểu ban Văn hóa (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Tiểu ban Giáo dục (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Tiểu ban Khoa học tự nhiên (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ)
- Tiểu ban Khoa học xã hội (trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam)
- Tiểu ban Thông tin (trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông)
- Ban Thư ký (trực thuộc Bộ Ngoại giao)

Thành phần lãnh đạo hiện nay của Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam gồm:

- Chủ tịch: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

- Các Phó Chủ tịch gồm: Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

- Ủy viên: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

- Ban Thư ký: Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký và Ủy viên Thư ký.

Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam còn có mạng lưới các Ủy ban chuyên môn và các đầu mối quốc gia về các vấn đề cụ thể như:

- Các Ủy ban quốc gia về: Chương trình ký ức thế giới (MOW); Chương trình Thủy văn Quốc tế (IHP); Chương trình Hải dương học liên Chính phủ (IOC); Chương trình quốc tế Liên hệ Địa chất (IGCP); Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) ...

- Các đầu mối quốc gia về: Chương trình IIP; Hoá hợp chất thiên nhiên; Chương trình Công nghệ vi sinh; Mạng lưới thông tin khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; Điều phối viên Chương trình Giáo dục cho mọi người;...

- Mạng lưới các trường liên kết UNESCO tại Việt Nam

- Ban quản lý và các tổ chức tương đương đối với các khu di sản văn hoá, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất đã được công nhận.

Tạo bởiminhna
Cập nhật 21-12-2018

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.tf-light.com 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer

game giac mơ bay Sơ đồ trang web

1234