thống kê bóng đá

 Trang chủ     Đăng ký nhận tin   Ý kiến bạn đọc  Liên kết website English 
Chủ nhật, ngày 07 tháng 01 năm 2024Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo Văn bản pháp quy

03-12-2023Dự thảo thông tư về thi đua khen thưởng trong ngành Ngoại giao
20-07-2023Xin ý kiến về dự thảo Thông tư
08-02-2023Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
25-11-2022Dự thảo Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
31-08-2021Dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
05-05-2021Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
05-05-2021Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
27-10-2020Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
04-09-2020Dự thảo Nghị định về Nghi lễ đối ngoại Nhà nước
21-08-2020Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế công chức chuyên ngành đối ngoại
16-06-2020Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
20-02-2020Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
19-11-2019Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước, Bộ Ngoại giao đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Bí mật nhà nước ngành Ngoại giao.
27-08-2019Dự thảo Thông tư về Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
14-08-2019Thông tư của Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
13-08-2018Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
31-07-2018Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
18-07-2018Dự thảo Báo cáo Quốc gia về Thực hiện Quyền con người ở Việt Nam theo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III
03-01-2018Thông báo Dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đội Nghị định 12/2012/NĐ-CP
15-12-2017Thông báo của Bộ Ngoại giao về lịch tiếp công dân

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.tf-light.com 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer

thống kê bóng đá Sơ đồ trang web

1234