game keo bua bao

 

Tuyên bố chung Việt Nam - Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển

Nhận lời mời của Tổng thống nước CH Nam Phi Thabo Mvuyelwa Mbeki, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phan Văn Khải đã thăm hữu nghị chính thức nước CH Nam Phi từ ngày 22 đến 25-11-2004. 

 

1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH Nam Phi (sau đây gọi là hai bên) đã xem xét tình hình phát triển của mỗi nước trong thời quan qua cũng như mối quan hệ giữa hai nước và nhận thấy rằng: 

 

1.1. Sau gần hai thập kỷ thực hiện công cuộc Ðổi mới, Việt Nam đã thu được thành công trên nhiều lĩnh vực,  gồm việc duy trì và củng cố ổn định chính trị-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, từ đó nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành công trên đã tạo cơ sở cho Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; 

 

1.2. Trong mười năm dân chủ hóa và tái thiết sau nhiều thập kỷ của chế độ phân biệt chủng tộc a-pác-thai, Nam Phi đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội. Là một thành viên của Liên hiệp châu Phi, Nam Phi đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các xung đột ở châu Phi, đóng góp vào việc duy trì và củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới. 

 

1.3. Nước CHXHCN Việt Nam và nước CH Nam Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22-12-1993. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được tăng cường đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp tái thiết và phát triển tại mỗi nước;

 

1.4. Sáng kiến của Việt Nam về tổ chức Hội thảo "Việt Nam-châu Phi: những cơ hội hợp tác và phát triển trong thế kỷ 21" vào tháng 5-2003, đã tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi thông qua "Sáng kiến Ðối tác mới vì sự phát triển của châu Phi "(NEPAD). Tuy nhiên, còn có rất nhiều cơ hội để tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-châu Phi theo hướng thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung và đóng góp vào hòa bình và ổn định tại mỗi khu vực và các nơi khác. 

 

2. Hai bên đã tuyên bố cam kết: 

 

2.1. Hợp tác nhằm thiết lập quan hệ đối tác giữa hai bên trên cơ sở những nguyên tắc của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, phù hợp  lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Việt Nam và Nam Phi cũng như tại châu Á, châu Phi và trên thế giới; 

 

2.2. Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi thông qua việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, gồm trao đổi đoàn cấp cao giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của hai nước và thông qua tiếp xúc giữa nhân dân hai nước; 

 

2.3. Tiến hành tham khảo ý kiến giữa Bộ Ngoại giao hai nước nhằm tăng cường đối thoại và sự phối hợp về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, gồm cả vấn đề về an toàn, an ninh và quốc phòng; 

 

2.4. Thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và kinh tế trên cơ sở cùng có lợi; 

 

2.5. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác trong khuôn khổ hợp tác song phương; 

 

2.6. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao để nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn; 

 

2.7. Tăng cường trao đổi ý kiến và phối hợp với nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm tại LHQ và các diễn đàn khu vực và quốc tế khác. Nam Phi ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việt Nam ủng hộ các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác Nam-Nam và quan hệ Á-Phi; 

 

2.8. Thành lập một "Diễn đàn đối tác liên Chính phủ" giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CH Nam Phi. Diễn đàn đối tác nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hóa và để tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm. 

 

3. Hai bên nhất trí rằng việc ký bản Tuyên bố chung về quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển trong dịp Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Phan Văn Khải thăm chính thức nước CH Nam Phi đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi, đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình và ổn định tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.tf-light.com 

game keo bua bao Sơ đồ trang web

1234